O konferencji

„Jaka powinna być szkoła przyszłości?” – odpowiedzi na to pytanie nieustannie poszukują ludzie związani z edukacją. Dyskusja o kształcie przyszłej szkoły i kierunkach jej rozwoju trwa także w Społecznym Towarzystwie Oświatowym.

Okazją do rozmowy na ten temat będzie XXVII Konferencja Programowa STO pt. „Przyszłość zaczyna się dziś. STO gotowe na jutro”, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 21-23 października br.

W trakcie wydarzenia przyjrzymy się szansom i zagrożeniom, związanym z zastosowaniem nowoczesnych technologii w edukacji. Zastanowimy się także nad tym, czy nauka krytycznego myślenia stanowi odpowiedź na wyzwania, z jakimi mierzy się świat w XXI wieku.

W imieniu organizatorów – Zarządu Głównego STO i  środowiska STO w Białymstoku – serdecznie zachęcamy do udziału w Konferencji.

 

Organizatorzy konferencji

Zarząd
Samodzielnego Koła Terenowego nr 171 STO
w Białymstoku

Dyrekcja
Zespołu Szkół STO
w Białymstoku

Zarząd Główny

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) to pierwsza i największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie zrzesza blisko sto szkół i placówek oświatowych z całego kraju, w których uczy się ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie kształtują szkoły STO, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak rzetelność, wzajemny szacunek i empatia.

 

Patroni medialni

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
i weź udział w wydarzeniu

Kontakt

Biuro Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57
e-mail: biuro@sto.org.pl