Justyna Suchecka

Elżbieta Rakoczy

Członek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Warszawie. Ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym związana od 2008 roku. Należy też do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

W swoim postępowaniu kieruje się dążeniem do dialogu i porozumienia; bliska jej jest zasada siedmiu nawyków skutecznego działania (wg Stephena R. Covey’a).