Justyna Suchecka

Iwo Wroński

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie, prezes klubu sportowego i licencjonowanej szkoły narciarskiej Glosator. W latach 2010-2013 koordynator merytoryczny i autor programu INTERBLOK, który uzyskał 1. nagrodę w konkursie MEN „Szkoła się opłaca”. W latach 2001-2010 egzaminator OKE. Autor publikacji egzaminacyjnych i zbiorów zadań z fizyki i matematyki.