Lucyna Kicińska

Lucyna Kicińska

Od ponad 16 lat związana z organizacjami pozarządowymi, specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami.