Elżbieta Rakoczy

Anita Iskierka

Wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dyrektor III LO im. S. Wyspiańskiego w Tychach. Trenerka doskonaląca umiejętności przywódcze dyrekcji szkół. Aktywnie działa w różnych obszarach związanych z oświatą.

Ekspertka ds. podstawy programowej w nauczaniu ogólnym. Autorka wielu warsztatów, kursów i webinariów dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną szkół.