Jacek Pyżalski

dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży i zaangażowania młodych ludzi  w działania online. Pomysłodawca i redaktor podręcznika „Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele”.