Zygmunt Puchalski

Marek Szyca

Ukończył prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jest radcą prawnym z własną praktyką w Poznaniu.

Jest absolwentem liceum STO w Słupsku. Aktywnie działa w SKT nr 185 STO w Poznaniu, gdzie w latach 2010-2019 był kolejno członkiem Zarządu i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Dwójka jego dzieci to absolwenci prowadzonego przez to koło Zespołu Szkół STO. Był także członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej STO (2016-2019).

Z pasją oddaje się pracy społecznej, a wolne chwile wypełniają mu książki i podróże.