Zygmunt Puchalski

prof. dr hab. Marek Kręglewski

Profesor nauk chemicznych, długoletni prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.

Tytuł profesora nauk chemicznych uzyskał w 2009 roku. Specjalizuje się w chemii teoretycznej, spektroskopii molekularnej i teoretycznej.

Był członkiem Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Kierował oddziałem poznańskim Polskiego Towarzystwa Chemicznego, był też członkiem Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Przewodniczący Kapituły Złotej Odznaki STO.