Zygmunt Puchalski

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego i dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Od stycznia 1991 r. do lipca 2018 r. dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.

W latach 2013-2017 członek Kapituły ds. Profesorów Oświaty. Autor wielu publikacji i szkoleń z zakresu zarządzania i koncepcji pracy szkoły, realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, podstawy programowej oraz roli eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.