Lucyna Kicińska

Julita Woronowicz

Trener Myślenia Krytycznego, trener Family Lab. Konsultant ds. profilaktyki i wychowania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pedagog, profilaktyk, interwent i mediator szkolny.