prof. dr hab. Marek Kręglewski

prof. dr hab. Marek Kręglewski Profesor nauk chemicznych, długoletni prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Tytuł profesora nauk chemicznych uzyskał w 2009 roku. Specjalizuje się w chemii...