Piotr Sobolewski

Piotr Sobolewski Pedagog, właściciel firmy The New Answer, pomysłodawca i twórca programu EduAkcja – największej platformy e-learningowej dla nauczycieli w Polsce. Od początku swojej kariery zawodowej związany z tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnej edukacji....

Rafał Żak

Rafał Żak Trener, mówca i autor. Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Prowadzi szkolenia menedżerskie, trenerskie i coachingowe. Realizuje projekty związane z diagnozą potencjału pracowników, a także rozwojem ich kompetencji osobistych. Autor książek: „Rozwój...

prof Petros Psyllos

Petros Psyllos Jeden z 30 najlepszych europejskich innowatorów wg amerykańskiej redakcji Forbesa. Elektronik, informatyk, pasjonat kognitywistyki. W ramach działalności naukowo-wynalazczej zajmuje się m.in. zastosowaniami sztucznej inteligencji, robotami społecznymi i...

Julia Majewska

Julita Woronowicz Trener Myślenia Krytycznego, trener Family Lab. Konsultant ds. profilaktyki i wychowania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pedagog, profilaktyk, interwent i mediator...

prof. dr hab. Marek Kręglewski

prof. dr hab. Marek Kręglewski Profesor nauk chemicznych, długoletni prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Tytuł profesora nauk chemicznych uzyskał w 2009 roku. Specjalizuje się w chemii...

dr hab. Jacek Pyżalski

dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym dotyczących zachowań ryzykownych...