dr hab. Jacek Pyżalski

dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym dotyczących zachowań ryzykownych...

Zygmunt Puchalski

Zygmunt Puchalski Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego i dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Od stycznia 1991 r. do lipca 2018 r. dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie. W latach 2013-2017 członek...

Anita Iskierka

Anita Iskierka Wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dyrektor III LO im. S. Wyspiańskiego w Tychach. Trenerka doskonaląca umiejętności przywódcze dyrekcji szkół. Aktywnie działa w różnych obszarach związanych z oświatą. Ekspertka ds....

Lucyna Kicińska

Lucyna Kicińska Od ponad 16 lat związana z organizacjami pozarządowymi, specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży....

Justyna Suchecka

Justyna Suchecka Dziennikarka portalu tvn24.pl. Pisze głównie o edukacji oraz sukcesach i problemach młodych ludzi. W 2020 roku została laureatką nagrody Grand Press w kategorii „dziennikarstwo specjalistyczne”, za cykl artykułów pt. „Tysiące dzieci wypadło z systemu....

Elżbieta Rakoczy

Elżbieta Rakoczy Członek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Warszawie. Ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym związana od 2008 roku. Należy też do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej...