prof Petros Psyllos

Petros Psyllos Jeden z 30 najlepszych europejskich innowatorów wg amerykańskiej redakcji Forbesa. Elektronik, informatyk, pasjonat kognitywistyki. W ramach działalności naukowo-wynalazczej zajmuje się m.in. zastosowaniami sztucznej inteligencji, robotami społecznymi i...

Julia Majewska

Julita Woronowicz Trener Myślenia Krytycznego, trener Family Lab. Konsultant ds. profilaktyki i wychowania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pedagog, profilaktyk, interwent i mediator...