dr hab. Jacek Pyżalski

dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym dotyczących zachowań ryzykownych...

Zygmunt Puchalski

Zygmunt Puchalski Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego i dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Od stycznia 1991 r. do lipca 2018 r. dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie. W latach 2013-2017 członek...

Marek Szyca

Marek Szyca Ukończył prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jest radcą prawnym z własną praktyką w Poznaniu. Jest absolwentem liceum STO w Słupsku. Aktywnie działa w SKT nr 185 STO w Poznaniu, gdzie w latach 2010-2019 był kolejno członkiem Zarządu i przewodniczącym...

Anita Iskierka

Anita Iskierka Wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dyrektor III LO im. S. Wyspiańskiego w Tychach. Trenerka doskonaląca umiejętności przywódcze dyrekcji szkół. Aktywnie działa w różnych obszarach związanych z oświatą. Ekspertka ds....

dr Wiesław Suchowiejko

dr Wiesław Suchowiejko wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego Doktor nauk społecznych, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku (1996-2010 i ponownie od 2015 r.). Aktywny działacz STO, 4-krotnie...

Lucyna Kicińska

Lucyna Kicińska Od ponad 16 lat związana z organizacjami pozarządowymi, specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży....