Prelegenci 

Poznaj prelegentów XXVII Konferencji Programowej STO

prof Petros Psyllos

Zygmunt Puchalski

Petros Psyllos

Jeden z 30 najlepszych europejskich innowatorów wg amerykańskiej redakcji Forbesa. Elektronik, informatyk, pasjonat kognitywistyki. W ramach działalności naukowo-wynalazczej zajmuje się m.in. zastosowaniami sztucznej inteligencji, robotami społecznymi i ochroną zdrowia.

Złoty medalista 115. Targów Wynalazczości Concours Lépine we Francji oraz INPEX w USA. Za swoje projekty otrzymał główne nagrody od Chińskiego Stowarzyszenia Innowacji, francuskiego Ministerstwa Zdrowia i Spraw Społecznych oraz belgijskiego Ministra Budżetu i Funkcji Publicznej.

Współtworzy i prowadzi programy telewizyjne popularyzujące zagadnienia naukowe.

Julia Majewska

Lucyna Kicińska

Julita Woronowicz

Trener Myślenia Krytycznego, trener Family Lab. Konsultant ds. profilaktyki i wychowania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pedagog, profilaktyk, interwent i mediator szkolny.

Organizatorzy konferencji

Zarząd
Samodzielnego Koła Terenowego nr 171 STO
w Białymstoku

Dyrekcja
Zespołu Szkół STO
w Białymstoku

Zarząd Główny

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) to pierwsza i największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie zrzesza blisko sto szkół i placówek oświatowych z całego kraju, w których uczy się ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie kształtują szkoły STO, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak rzetelność, wzajemny szacunek i empatia.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
i weź udział w wydarzeniu

Kontakt

Biuro Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57
e-mail: biuro@sto.org.pl