O konferencji

Pandemia koronawirusa wywróciła nasz świat do góry nogami. Zamknęła nas w domach, oddzieliła od przyjaciół, zwiększyła niepewność i spotęgowała obawy – o zdrowie i życie najbliższych, o przyszłość naszą i naszych rodzin.

W tym nowym, nieprzyjaznym świecie, z trudem funkcjonują ludzie dorośli. Tym większe wyzwanie pandemia stanowi dla ludzi młodych.

W jakiej kondycji psychicznej są uczniowie po roku od wybuchu pandemii? Jakie mają problemy i w jaki sposób my, dorośli, możemy pomóc w ich rozwiązaniu? Odpowiedzi na te pytania poszukamy podczas konferencji pt. „Głowa w koronie”, poświęconej zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży w pandemii koronawirusa.

W imieniu organizatora – Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego – zapraszamy członków społeczności STO do udziału w wydarzeniu.

Poznaj prelegentów i panelistów

O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży będą rozmawiać eksperci Społecznego Towarzystwa Oświatowego i zaproszeni goście, reprezentujący świat nauki, mediów i organizacji pozarządowych.

Sprawdź program wydarzenia

Na program konferencji składają się wykłady, panele dyskusyjne i wywiady. Tematem  przewodnim rozmów i wystąpień będzie zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w pandemii.

Organizatorzy konferencji

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) to pierwsza i największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie zrzesza blisko sto szkół i placówek oświatowych z całego kraju, w których uczy się ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie kształtują szkoły STO, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak rzetelność, wzajemny szacunek i empatia.

Samodzielne Koło Terenowe nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego (SKT nr 14 STO)

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Augustowie

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
i weź udział w wydarzeniu

Kontakt

Biuro Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57
e-mail: biuro@sto.org.pl