Prelegenci i paneliści

O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży będą rozmawiać eksperci Społecznego Towarzystwa Oświatowego i zaproszeni goście, reprezentujący świat nauki, mediów i organizacji pozarządowych.

dr hab. Jacek Pyżalski

Jacek Pyżalski

dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży i zaangażowania młodych ludzi  w działania online. Pomysłodawca i redaktor podręcznika „Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele”.

Zygmunt Puchalski

Zygmunt Puchalski

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego i dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Od stycznia 1991 r. do lipca 2018 r. dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.

W latach 2013-2017 członek Kapituły ds. Profesorów Oświaty. Autor wielu publikacji i szkoleń z zakresu zarządzania i koncepcji pracy szkoły, realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, podstawy programowej oraz roli eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Anita Iskierka

Elżbieta Rakoczy

Anita Iskierka

Wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dyrektor III LO im. S. Wyspiańskiego w Tychach. Trenerka doskonaląca umiejętności przywódcze dyrekcji szkół. Aktywnie działa w różnych obszarach związanych z oświatą.

Ekspertka ds. podstawy programowej w nauczaniu ogólnym. Autorka wielu warsztatów, kursów i webinariów dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną szkół.

 

 

Lucyna Kicińska

Lucyna Kicińska

Lucyna Kicińska

Od ponad 16 lat związana z organizacjami pozarządowymi, specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami.

Justyna Suchecka

Justyna Suchecka

Justyna Suchecka

Dziennikarka portalu tvn24.pl. Pisze głównie o edukacji oraz sukcesach i problemach młodych ludzi. W 2020 roku została laureatką nagrody Grand Press w kategorii „dziennikarstwo specjalistyczne”, za cykl artykułów pt. „Tysiące dzieci wypadło z systemu. Gdzie ich szukać”.  Autorka książki pt. „Young Power! 30 historii o tym, jak młodzi ludzie zmieniają świat”. Jesienią ukaże się jej nowa książka o zdrowiu psychicznym, skierowana do młodzieży.

Elżbieta Rakoczy

Justyna Suchecka

Elżbieta Rakoczy

Członek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Warszawie. Ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym związana od 2008 roku. Należy też do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

W swoim postępowaniu kieruje się dążeniem do dialogu i porozumienia; bliska jej jest zasada siedmiu nawyków skutecznego działania (wg Stephena R. Covey’a).

Leszek Janasik

Leszek Janasik

Leszek Janasik

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 STO w Milanówku. Od ponad 20 lat nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie. Bierze aktywny udział w debacie o jakości edukacji, m.in. jako prelegent i uczestnik paneli dyskusyjnych podczas ogólnopolskich wydarzeń oświatowych. Jego pasję stanowią podróże, które inspirują go do dalszego doskonalenia szkoły.

Jarosław Pytlak

Justyna Suchecka

Jarosław Pytlak

Dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie. Twórca kwartalnika „Wokół Szkoły”, prowadzi poczytny blog o tym samym tytule. Autor i współautor podręczników szkolnych i książek o tematyce pedagogicznej, m.in.: „Ocenienie opisowe w nauczaniu zintegrowanym”, „Jak napisać program szkoły?”, „Ocena pracy nauczyciela”. Pomysłodawca i współautor „Jednolitego programu nauczania blokowego”. W 2019 roku otrzymał Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego za całokształt działalności publicystycznej na rzecz polskiej edukacji.

Iwo Wroński

Justyna Suchecka

Iwo Wroński

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie, prezes klubu sportowego i licencjonowanej szkoły narciarskiej Glosator. W latach 2010-2013 koordynator merytoryczny i autor programu INTERBLOK, który uzyskał 1. nagrodę w konkursie MEN „Szkoła się opłaca”. W latach 2001-2010 egzaminator OKE. Autor publikacji egzaminacyjnych i zbiorów zadań z fizyki i matematyki.

Grzegorz Nawrocki

Justyna Suchecka

Prowadzący: Grzegorz Nawrocki

Absolwent International Studies Centre Uniwersytetu Cambridge. Ukończył studia podyplomowe na wydziale dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego Uniwersytetu w Preston (UCLAN, Wlk. Brytania). Przez wiele lat prowadził programy publicystyczne oraz informacyjne w TVP1.

Jest wydawcą i prowadzącym cykl ZDERZENIA – Debaty Oxfordzkie w Teatrze Polskim w Warszawie, a także cyklu publicznych debat społeczno-politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Organizatorzy konferencji

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) to pierwsza i największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie zrzesza blisko sto szkół i placówek oświatowych z całego kraju, w których uczy się ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie kształtują szkoły STO, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak rzetelność, wzajemny szacunek i empatia.

Samodzielne Koło Terenowe nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego (SKT nr 14 STO)

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Augustowie

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
i weź udział w wydarzeniu

Kontakt

Biuro Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57
e-mail: biuro@sto.org.pl