Program konferencji

Na program konferencji składają się wykłady, panele dyskusyjne i wywiady. Tematem  przewodnim rozmów i wystąpień będzie zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w pandemii.

Konferencja pt. „Głowa w koronie” (sobota, 17 kwietnia 2021 r.)

}

9.30 – 9.45

Powitanie uczestników

Zygmunt Puchalski (Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego) i Anita Iskierka (Wiceprezes Zarządu Głównego STO)

}

9.45 – 10.25

Zdrowie psychiczne uczniów po roku od wybuchu pandemii – przegląd badań

Wykład profesora Jacka Pyżalskiego, sesja pytań i odpowiedzi

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa. Od pierwszych dni jej trwania naukowcy badają wpływ pandemii i związanych z nią obostrzeń na różne obszary naszego życia. Przedmiotem badań jest m.in. zdrowie psychiczne uczniów, którzy od roku funkcjonują w zupełnie nowej dla siebie rzeczywistości.

Jak pandemia wpływa na psychikę dzieci i nastolatków? Co doskwiera im najbardziej? Czy dorośli trafnie diagnozują wspomniane problemy? Profesor Jacek Pyżalski przybliży w swoim wystąpieniu wyniki badań, które dają odpowiedź na te i wiele innych pytań, dotyczących wpływu pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

}

10.25 – 10.30

Przerwa

}

10.30 - 11.25

System oświaty a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – diagnoza problemów, propozycje rozwiązań

Panel dyskusyjny z udziałem: prof. Jacka Pyżalskiego, Zygmunta Puchalskiego, Jarosława Pytlaka oraz Iwo Wrońskiego. Prowadzący: Grzegorz Nawrocki.

}

11.25 - 11.30

Przerwa

}

11.30 - 12.10

Zdrowie psychiczne nastolatków

Rozmowa z Justyną Suchecką

Justyna Suchecka to dziennikarka, która na co dzień pisze o polskiej oświacie. Od dawna interesuje się m.in. tematem zdrowia psychicznego uczniów, który porusza w wielu swoich artykułach. Obecnie pisze także książkę o zdrowiu psychicznym, skierowaną do młodzieży.

W rozmowie z Grzegorzem Nawrockim, dziennikarka portalu tvn24.pl opowie m.in. o tym, co o kondycji psychicznej młodego pokolenia opowiadają na co dzień jej rozmówcy – uczniowie, rodzice i nauczyciele. Poznamy ponadto jej opinię w sprawie miejsca zdrowia psychicznego uczniów w hierarchii priorytetów władz oświatowych. Dowiemy się także, co skłoniło ją do tego, by po inspirującej książce pt. „Young Power”, tym razem skoncentrować się na psychice nastolatków.

}

12.10 - 12.15

Przerwa

}

12.15 - 12.55

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w pandemii – porady dla rodziców

Wykład Lucyny Kicińskiej, sesja pytań i odpowiedzi

Dzieciństwo to czas wytężonej pracy nad sobą, kształtowania tożsamości, zdobywania wiedzy i umiejętności, częstego weryfikowania dotychczasowych doświadczenia. To właśnie wtedy przygotowujemy się do realizacji zadań w dorosłości, zdobywając kompetencje formalne w szkole i interpersonalne, w relacjach z innymi ludźmi.

Często zakładamy, że to najszczęśliwszy okres w życiu – że naszym dzieciom niczego nie brakuje, nie mają zmartwień i są spełnione. Niestety, badania, a także doświadczenia psychologów i pedagogów nie pozostawiają złudzeń. W tym bardzo ważnym okresie życia nastolatki poddawane są ciągłej presji, czują się zmęczone i przeciążone, towarzyszy im głęboko skrywana bezradność i obniżony nastrój.

• Jakie są źródła presji, którą odczuwają nasze nastoletnie dzieci?
• Jak rozpoznać, że nastolatek nie radzi sobie ze stresem i napięciem?
• Do czego może doprowadzić pozostawienie dziecka sam na sam z problemami?
• Co jest najważniejszym czynnikiem chroniącym dla dorastającego człowieka?
• Co możemy zrobić, by odciążyć nastolatka z codziennej presji?

}

12.55 - 13.00

Przerwa

}

13.00 - 13.55

Rola szkoły i rodziców w profilaktyce problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Panel dyskusyjny z udziałem: Lucyny Kicińskiej, Justyny Sucheckiej, Elżbiety Rakoczy i Leszka Janasika. Prowadzący: Grzegorz Nawrocki.

}

13.55 - 14.00

Zakończenie konferencji

Zygmunt Puchalski i Anita Iskierka

Organizatorzy konferencji

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) to pierwsza i największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie zrzesza blisko sto szkół i placówek oświatowych z całego kraju, w których uczy się ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie kształtują szkoły STO, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak rzetelność, wzajemny szacunek i empatia.

Samodzielne Koło Terenowe nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego (SKT nr 14 STO)

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Augustowie

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
i weź udział w wydarzeniu

Kontakt

Biuro Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57
e-mail: biuro@sto.org.pl