Polityka prywatności serwisu konferencja.sto.org.pl

Polityka prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (dalej STO) zbieranych w serwisie www pod adresem konferencja.sto.org.pl oraz zasady wykorzystania ciasteczek przez ten serwis. 

STO nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych przez serwisy, do których prowadzą linki z serwisu konferencja.sto.org.pl.

Dane administratora danych

Administratorem danych jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa, tel. +48 22 826 78 64. Z Inspektorem Ochrony Danych w STO można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@sto.org.pl lub pisemnie pod adresem STO.

Osobie, której dane są zbierane i przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane zbierane poprzez formularz zgłoszenia na konferencję STO przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w celu obsługi zgłoszenia na konferencję, doprowadzenia  do zawarcia umowy o udział w konferencji oraz organizacji konferencji.

Dodatkowo, na podstawie odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane w celu wysyłania do osoby wypełniającej formularz (uczestnika konferencji) informacji o działalności STO i realizowanych przez STO programach w formie biuletynu informacyjnego (newslettera).

Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolnie jednak odmowa podania danych spowoduje, że zgłoszenie na konferencję nie zostanie przyjęte i nie zostanie zawarta umowa o udział w konferencji. Wyrażenie zgody na wysyłanie informacji o działalności STO i realizowanych przez STO programach jest dobrowolne.

W przypadku gdy do zawarcia umowy nie dojdzie lub gdy dojdzie do rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez rozpoczęciem konferencji dane zostaną niezwłocznie usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do wysyłania informacji o działalności STO i realizowanych przez STO programach, jeżeli na takie przetwarzanie została wyrażona zgoda.

Zgoda na wysyłanie informacji o działalności STO i realizowanych przez STO programach może być wycofana w przez użytkownika w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres newsletter@sto.org.plpodając w temacie wiadomości „NIE” a w treści wiadomości adres email, którego dotyczy wycofanie zgody.

Wycofanie zgody na wysyłanie informacji o działalności STO i realizowanych przez STO programach może zostać potwierdzone wiadomością poczty elektronicznej.

Zebrane dane mogą być udostępnione:

  • podmiotowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą jako strona umowy o udział w konferencji (w zakresie imienia i nazwiska),
  • hotelom, w których będą zakwaterowani uczestnicy korzystający z pośrednictwa STO przy rezerwacji noclegów (w zakresie imienia i nazwiska)
  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz STO, w celu i w zakresie określonym przez STO (m.in. podmiotom świadczącym hosting www lub usługi rozsyłania newsletterów).

Zebrane dane będą przetwarzane do zakończenia konferencji, a po tym okresie przechowywane zgodnie z obowiązującymi w STO przepisami o archiwizacji. Adres email będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera.

Wykorzystanie ciasteczek

Oprogramowanie naszego serwisu www wykorzystuje mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies) w celu zapamiętania na komputerze osoby odwiedzającej ten serwis informacji o danej sesji. Osoba odwiedzająca serwis może zablokować zapisywanie ciasteczek poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki.

Inne ciasteczka stosowane przez serwis STO, o ile nie zostaną zablokowane lub usunięte po zamknięciu przeglądarki w wyniku dokonania wyboru takiego ustawienia przez użytkownika przeglądarki, służą do zapamiętania stanu bieżącej sesji przeglądania serwisu. Tracą one ważność po zakończeniu bieżącego połączenia z serwisem.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Zbieranie danych o czynnościach użytkownika serwisu

Oprogramowanie naszego serwisu www może zbierać również dane o nawiązywanych połączeniach w tzw. dziennikach zdarzeń (logach) ze wskazaniem adresu IP urządzenia (komputera, telefonu), z którego korzysta osoba odwiedzająca, który w niektórych przypadkach może być traktowany jak identyfikator internetowy tej osoby. Dane te mogą być używane do sporządzania statystyk odwiedzania poszczególnych stron w serwisie www oraz mogą być używane podczas wyjaśniania usterek i incydentów bezpieczeństwa związanych z serwisem www.

Zawartość dzienników zdarzeń może być udostępniana podmiotom świadczącym usługi na rzecz STO, w celach i w zakresie określonym przez STO.

Patroni medialni