Polityka prywatności serwisu konferencja.sto.org.pl

Polityka prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (dalej STO) zbieranych w serwisie www pod adresem konferencja.sto.org.pl oraz zasady wykorzystania ciasteczek przez ten serwis. STO nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych przez serwisy, do których prowadzą linki z serwisu konferencja.sto.org.pl.

Dane administratora danych

Administratorem danych jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa, tel. +48 22 826 78 64. Z Inspektorem Ochrony Danych w STO można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@sto.org.pl lub pisemnie pod adresem STO.

Osobie, której dane są zbierane i przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO). Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane zbierane poprzez formularz zgłoszenia na konferencję STO przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu obsługi zgłoszenia na konferencję, w tym weryfikacji warunków udziału w konferencji, wysłania zaproszenia do udziału w konferencji oraz wysłania ankiet służących do oceny konferencji.

Dane dotyczące miejscowości i szkół, z których pochodzą uczestnicy będą również przetwarzane w celach statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego prawnie interes administratora danych jakim jest doskonalenie usług świadczonych członkom stowarzyszenia. Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych spowoduje, że nie będzie możliwy udział danej osoby w konferencji.

Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w przez użytkownika w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać przez wysłanie żądania pocztą elektroniczną na adres biuro@sto.org.pl lub iod@sto.org.pl.

Zebrane dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz STO, w celu i w zakresie określonym przez STO, m.in.:

  • podmiotom świadczącym hosting www
  • podmiotom prowadzącym techniczną obsługę konferencji (rejestrację i transmisję nagrań)
  • podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane będą przetwarzane do czasu zakończenia konferencji lub do czasu zebrania ankiet z oceną konferencji, a po tym okresie usunięte lub zanonimizowane, chyba że zachodzi potrzeba ich dalszego przechowywania zgodnie z obowiązującymi w STO przepisami o archiwizacji.

Wykorzystanie ciasteczek

Oprogramowanie naszego serwisu www wykorzystuje mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies) w celu zapamiętania na komputerze osoby odwiedzającej ten serwis informacji o danej sesji. Osoba odwiedzająca serwis może zablokować zapisywanie ciasteczek poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki. Ciasteczka stosowane przez serwis STO, o ile nie zostaną zablokowane w wyniku dokonania wyboru takiego ustawienia przez użytkownika w przeglądarce, służą do zapamiętania stanu bieżącej sesji przeglądania serwisu. Tracą one ważność po zakończeniu bieżącego połączenia z serwisem i nie zawierają żadnych danych osobowych. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Zbieranie danych o czynnościach użytkownika serwisu

Oprogramowanie naszego serwisu www może zbierać również dane o nawiązywanych połączeniach w tzw. dziennikach zdarzeń (logach), ze wskazaniem adresu IP urządzenia (komputera, telefonu), z którego korzysta osoba odwiedzająca, który w niektórych przypadkach może być traktowany jak identyfikator internetowy tej osoby. Dane te mogą być używane do sporządzania statystyk odwiedzania poszczególnych stron w serwisie www oraz mogą być używane podczas wyjaśniania usterek i incydentów bezpieczeństwa związanych z serwisem www.

Zawartość dzienników zdarzeń może być udostępniana podmiotom świadczącym usługi na rzecz STO, w celach i w zakresie określonym przez STO oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Organizatorzy konferencji

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) to pierwsza i największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie zrzesza blisko sto szkół i placówek oświatowych z całego kraju, w których uczy się ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie kształtują szkoły STO, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak rzetelność, wzajemny szacunek i empatia.

Samodzielne Koło Terenowe nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego (SKT nr 14 STO)

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Augustowie

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
i weź udział w wydarzeniu

Kontakt

Biuro Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57
e-mail: biuro@sto.org.pl