Prelegenci 

Poznaj prelegentów XXVI Konferencji Programowej STO

prof. dr hab. Marek Kręglewski

Zygmunt Puchalski

prof. dr hab. Marek Kręglewski

Profesor nauk chemicznych, długoletni prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.

Tytuł profesora nauk chemicznych uzyskał w 2009 roku. Specjalizuje się w chemii teoretycznej, spektroskopii molekularnej i teoretycznej.

Był członkiem Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Kierował oddziałem poznańskim Polskiego Towarzystwa Chemicznego, był też członkiem Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Przewodniczący Kapituły Złotej Odznaki STO.

dr hab. Jacek Pyżalski

Jacek Pyżalski

dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży i zaangażowania młodych ludzi  w działania online. Pomysłodawca i redaktor podręcznika „Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele”.

Zygmunt Puchalski

Zygmunt Puchalski

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego i dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Od stycznia 1991 r. do lipca 2018 r. dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.

W latach 2013-2017 członek Kapituły ds. Profesorów Oświaty. Autor wielu publikacji i szkoleń z zakresu zarządzania i koncepcji pracy szkoły, realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, podstawy programowej oraz roli eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Marek Szyca

Zygmunt Puchalski

Marek Szyca

Ukończył prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jest radcą prawnym z własną praktyką w Poznaniu.

Jest absolwentem liceum STO w Słupsku. Aktywnie działa w SKT nr 185 STO w Poznaniu, gdzie w latach 2010-2019 był kolejno członkiem Zarządu i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Dwójka jego dzieci to absolwenci prowadzonego przez to koło Zespołu Szkół STO. Był także członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej STO (2016-2019).

Z pasją oddaje się pracy społecznej, a wolne chwile wypełniają mu książki i podróże.

Anita Iskierka

Elżbieta Rakoczy

Anita Iskierka

Wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dyrektor III LO im. S. Wyspiańskiego w Tychach. Trenerka doskonaląca umiejętności przywódcze dyrekcji szkół. Aktywnie działa w różnych obszarach związanych z oświatą.

Ekspertka ds. podstawy programowej w nauczaniu ogólnym. Autorka wielu warsztatów, kursów i webinariów dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną szkół.

 

 

dr Wiesław Suchowiejko

Wiesław Suchowiejko

dr Wiesław Suchowiejko

wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Doktor nauk społecznych, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku (1996-2010 i ponownie od 2015 r.).

Aktywny działacz STO, 4-krotnie wybierany (począwszy od roku 2010) do Zarządu Głównego STO, nieprzerwanie pełni tam funkcję wiceprezesa. Wieloletni samorządowiec w Szczecinku (począwszy od lat 90.): radny Rady Miasta i Rady Powiatu szczecineckiego, przewodniczący Rady Miasta (w kadencji 2006-2010). Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji (2010-15).

Meloman, współpracownik Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Organizatorzy konferencji

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) to pierwsza i największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie zrzesza blisko sto szkół i placówek oświatowych z całego kraju, w których uczy się ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie kształtują szkoły STO, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak rzetelność, wzajemny szacunek i empatia.

Samodzielne Koło Terenowe nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego (SKT nr 14 STO)

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Augustowie

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
i weź udział w wydarzeniu

Kontakt

Biuro Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57
e-mail: biuro@sto.org.pl