Formularz zgłoszenia uczestnictwa w XXVI Konferencji Programowej STO

„W drodze na szczyt

redefinicje

15-17 października 2021 r.

* pola wymagane
podaj numer telefonu wybierając prefix kraju
wybierz rolę, którą pełnisz w kole lub szkole
podaj nazwę odbiorcy rachunku, za udział w konferencji
podaj NIP do faktury
Adres
Adres cz.2
Miasto
kod pocztowy
Podaj adres, jaki chcesz aby znajdował się na fakturze za udział w konferencji

Każde Koło Terenowe może skorzystać z dofinansowania udziału w konferencji dla 2 osób ze swojego środowiska. Wysokość dofinansowania z środków Zarządu Głównego STO wynosi 150,00 zł/osoba, Koło Terenowe pokrywa pozostałą część kosztów udziału (700,00 zł/osoba).

Koszt udziału trzeciej i każdej kolejnej osoby reprezentującej dane środowisko, jest pokrywany w całości przez Koło Terenowe i wynosi 850,00 zł.

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie i nocleg w pokoju 2-osobowym. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do dnia 4 października br. (ważne: prosimy nie wysyłać zgłoszeń pocztą tradycyjną). W razie rezygnacji po tym terminie uczestnik jest obowiązany pokryć faktyczny koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa, tel. +48 22 826 78 64. Z Inspektorem Ochrony Danych w STO można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@sto.org.pl lub pisemnie pod adresem STO.

Dane zbierane poprzez formularz zgłoszenia na konferencję STO przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu obsługi zgłoszenia na konferencję, w tym weryfikacji warunków udziału w konferencji i wysłania zaproszenia do udziału w konferencji oraz wysłania ankiet służących do oceny konferencji.

Dane dotyczące miejscowości i szkół, z których pochodzą uczestnicy będą również przetwarzane w celach statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora danych jakim jest doskonalenie usług świadczonych członkom stowarzyszenia.

Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych spowoduje, że nie będzie możliwy udział danej osoby w konferencji.
Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia na konferencję, w tym weryfikacji warunków udziału w konferencji, wysłania zaproszenia do udziału w konferencji oraz wysłania ankiet służących do oceny konferencji.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

zaznaczenie tej opcji jest konieczne z uwagi na konieczność potwierdzenia zapoznania osoby z klauzulami informacyjnymi

Organizatorzy zapewniają wyżywienie: 15 października - uroczysta kolacja, 16 października - śniadanie, obiad, kolacja, 17 października - śniadanie.

Doba hotelowa rozpoczyna się od 14.00. a kończy się o 12.00.

wybierz opcję zakwaterowania
Przy wyborze pokoju 2-osobowego proszę o zakwaterowanie mnie z podaną osobą
Przy wyborze pokoju 2-osobowego proszę o zakwaterowanie mnie z podaną osobą
jeżeli chcesz skorzystać z posiłków wegetariańskich, zaznacz tąopcję

Organizatorzy przygotowali opcjonalne wydarzenia powiązane z konferencją, prosimy o wybranie poniższych opcji