Formularz zgłoszenia uczestnictwa

w XXV Konferencji STO w Gdańsku
25-27.10.2019r
* pola wymagane
Dane podstawowe uczestnika
Wybierz pełnioną przez siebie funkcje w kole/szkole
Proszę podać pełną nazwę szkoły/koła, która będzie uzyta do wystawienia rachunku
Podaj pełny adres szkoły/koła

Klauzula informacyjna

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w celu obsługi zgłoszenia na konferencję, doprowadzenia  do zawarcia umowy o udział w konferencji oraz organizacji konferencji.

Podanie danych jest dobrowolnie, odmowa ich podania spowoduje, że zgłoszenie na konferencję nie zostanie przyjęte i nie zostanie zawarta umowa o udział w konferencji.

Zebrane dane mogą być udostępnione:

  • podmiotowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą jako strona umowy o udział w konferencji (w zakresie imienia i nazwiska),
  • hotelom, w których będą zakwaterowani uczestnicy korzystający z pośrednictwa STO przy rezerwacji noclegów (w zakresie imienia i nazwiska)
  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz STO, w celu i w zakresie określonym przez STO (m.in. podmiotom świadczącym hosting www lub usługi rozsyłania newsletterów).

Administratorem danych jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa, tel. +48 22 826 78 64. Z Inspektorem Ochrony Danych w STO można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@sto.org.pl lub pisemnie pod adresem STO.

Osobie, której dane są zbierane i przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO). Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności.

zaznaczenie tej opcji jest konieczne z uwagi na konieczność potwierdzenia zapoznania osoby z klauzulami informacyjnymi

Klauzula zgody na otrzymywanie newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działalności STO i realizowanych przez STO programach w formie biuletynu informacyjnego (newslettera).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności.

Możesz wyraziź lub nie zgodę na otrzymywanie newslettera STO

    
     
   

Patroni medialni